ZO STRETNUTIA S POSLANKYŇOU A POSLANCAMI O DODRŽIAVANÍ ZÁKLADNÝCH PRÁV POČAS PANDÉMIE

12.05.2020

Dnes sme sa stretli s poslankyňou Vladimírou Marcinkovou a poslancami Ondrejom Dostálom a Radovanom Kazdom, s ktorými sme diskutovali o viacerých problémoch týkajúcich sa obmedzovania základných práv a slobôd počas pandémie COVID-19.

Hovorili sme predovšetkým o nedostatkoch pri realizácii povinnej štátnej karantény a mojich odporúčaniach na zlepšenie situácie. V tejto súvislosti som upozorňovala na množstvo podnetov od ľudí, ktorí vyjadrili obavy z nakazenia v štátnych zariadeniach určených na absolvovanie povinnej karantény. Poukázala som na potrebu prehodnotenia systému tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu základných práv a slobôd a aby bolo umožnené absolvovať povinnú izoláciu aj v domácom prostredí, ak sú na to vytvorené prijateľné podmienky. Diskutovali sme tiež o zákaze vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky, ktorý je z právneho hľadiska problematický.

Dotkli sme sa aj problematiky karantenizovania marginalizovaných osád a ochrany zdravia ľudí, ktorí v nich ostali uzavretí. Taktiež sme otvorili tému ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, s čím súvisí zabezpečenie kvalitnej pôrodníckej starostlivosti ako aj prístup k bezpečným interrupciám.
Keďže pandemická situácia, v ktorej sme sa ocitli, je pre nás nová, je prirodzené, že nemáme dostatočné skúsenosti s jej riešením. Príjimané opatrenia však výrazným spôsobom zasahujú do mnohých slobôd a oblastí nášho života. Preto bude veľmi potrebné tieto opatrenia spätne vyhodnotiť a zistenia využiť ako poučenie do budúcnosti.
Zobraziť všetky