ZO STRETNUTIA S MAĎARSKÝM OMBUDSMANOM

21.01.2020

Dnes som prijala novozvoleného maďarského ombudsmana Ákosa Kosmu, ktorý túto pozíciu zastáva od konca septembra minulého roka. Vzájomne sme si predstavili fungovanie a špecifiká našich úradov a zároveň sme sa pustili do hľadania tém na každoročné stretnutie verejných ochrancov a ochrankýň práv krajín V4 na jeseň tohto roka.

Otvorili sme viaceré aktuálne ľudskoprávne témy, ktoré sa tykajú oboch krajín a je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť. Jednou z nich je ochrana životného prostredia, ktorej naliehavosť sa zvyšuje v čase celosvetovej klimatickej krízy. Ďalej sme poukázali na nevyhnutnosť dodržiavania práv počas policajných zásahov a našich možností ich preskúmať v prípade podozrenia, že boli použité neprimerané donucovacie prostriedky. Dotkli sme sa aj spolupráce ombudsmanských úradov s neziskovými organizáciami a zhodli sme sa, že je prínosná z hľadiska hlbšieho preniknutia do jednotlivých problematík, ktorým sa odborníci a odborníčky z neziskového sektora venujú.

Z diskusie vyplynula ďalšia možná spolupráca a otvorenosť vo vzájomnom zdieľaní skúseností.
Zobraziť všetky