ZO STRETNUTIA S KOMISÁRKOU PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

25.08.2020

Dnes som v Kancelárii verejného ochrancu práv prijala komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanu Stavrovskú a jej tím. Spoločne sme prediskutovali viaceré aktuálne témy týkajúce sa ochrany práv ľudí so zdravotným postihnutím. Dotkli sme sa diskriminačného nastavenia právnej úpravy vzdelávania a tiež právnej úpravy týkajúcej sa invalidných dôchodkov.

V rámci stretnutia sme si ako ľudskoprávne inštitúcie konkretizovali pôsobnosť, ktorá nám obom vyplýva zo zákona. Prediskutovali sme naše možnosti a využitie oprávnení v rámci zákonom daných kompetencií s cieľom dosiahnuť čo možno najefektívnejšie výsledky vo vzťahu k podávateľom a podávateľkám, obracajúcich sa na nás so svojimi problémami.
Zobraziť všetky