ZO STRETNUTIA O PRÁVACH SENIOROV SO ŽILINSKOU ŽUPANKOU

19.09.2019

Tento týždeň sme Erike Jurinovej, županke Žilinského samosprávneho kraja, a jej tímu predstavili výsledky nášho prieskumu úrovne kontroly zariadení pre seniorov. Na stretnutí sme hovorili aj o tom, že v porovnaní s vysokým počtom zariadení sa na Slovensku len veľmi málo kontrolujú. Upozornili sme, že okrem nízkej frekventovanosti je problém aj v spôsobe kontroly, pretože často sa hľadí len na formálne administratívne záležitosti.

Pre zistenie reálneho stavu dodržiavania práv seniorov v zariadeniach je totiž dôležité rozprávať sa s nimi samotnými, ako aj so zamestnancami zariadenia. Podstatné je tiež vykonávať neohlásené kontroly. Sme radi, že na rozdiel od minulosti, takéto kontroly tím z VÚC realizuje. Ako sme sa však na stretnutí dozvedeli, často sa stretávajú s problémom ako posudzovať kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, keďže nemajú takéhoto odborníka vo svojom tíme. Riešením môže byť využitie hlavných sestier kraja, externých spolupracovníkov, prípadne postúpenie veci na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Snahu Žilinského samosprávneho kraja o zlepšenie situácie seniorov v zariadeniach sociálnych služieb vnímam pozitívne. Som tiež rada, že tím županky prejavil záujem aj o aktívnu účasť na workshope zameranom na kontroly v zariadeniach pre seniorov, ktorý plánujeme v blízkej budúcnosti v Kancelárii verejného ochrancu práv realizovať.
Zobraziť všetky