Faktúry doručené a zaplatené od 01.01.2022

Faktúry 2022

Objednávky vyhotovené od 01.01.2021

Objednávky 2022

Faktúry doručené a zaplatené od 01.01.2021

Faktúry 2021

Objednávky vyhotovené od 01.01.2021

Objednávky 2021

Faktúry doručené a zaplatené od 01.01.2020

Faktúry 2020

Objednávky vyhotovené od 01.01.2020

Objednávky 2020

Faktúry doručené a zaplatené od 01.01.2019

Faktúry 2019

Objednávky vyhotovené od 01.01.2019

Objednávky 2019

Faktúry doručené a zaplatené od 01.01.2018

Faktúry 2018

Objednávky vyhotovené od 01.01.2018

Objednávky 2018

Faktúry doručené a zaplatené od 01.01.2017

október - december

september

august

júl

jún

máj

apríl

marec

február

január

Objednávky vyhotovené od 01.01.2017

október - december

september

august

júl

jún

máj

apríl

marec

február

január

ARCHÍV

Faktúry doručené a zaplatené od 01.01.2016

december

november

október

september

august

júl

jún

máj

apríl

marec

február

január

Objednávky vyhotovené od 01.01.2016

december

november

október

september

august

júl

jún

máj

apríl

marec

február

január

Faktúry doručené a zaplatené od 01.01.2015

december

november

október

september

august

júl

jún

máj

apríl

marec

február

január

Objednávky vyhotovené od 01.01.2015

december

november

október

september

august

júl

jún

máj

apríl

marec

február

január


Faktúry doručené a zaplatené od 01.01.2014

december

november

október

september

august

júl

jún

máj

apríl

marec

február

január

Objednávky vyhotovené od 01.01.2014

december

november

október

september

august

júl

jún

máj

apríl-novšie

apríl

marec-novšie

marec

február

január


Faktúry doručené a zaplatené od 01.01.2013

decebmer

november

október

september

august

júl

jún

máj

apríl

marec

február

január

Objednávky vyhotovené od 01.01.2013

december

november

október

september

august

júl

jún

máj

apríl

marec

február

január


Faktúry doručené a zaplatené od 01.01.2012

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december


Objednávky vyhotovené od 01.01.2012

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december


Zmluvy uzavreté po 01.01.2011

Poradové          číslo  Dátum zverejnenia
 Zmluvné strany  Predmet Suma v Eur Doba trvania
1/2011
1/2011  
24.03.2011 KVOP a Green Wave Recycling, s.r.o likvidácia registratúry, užívanie bezpečnostných a separačných nádob 0,00 určitá do 
31.03.2012
D1/2011/ŠS
 D1/2011/ŠS
24.03.2011 KVOP a ZVOOKVOP dodatok ku kolektívnej zmluve - štátna služba --- určitá do 
31.12.2011
D1/2011/VS
D1/2011/VS
24.03.2011 KVOP a ZVOOKVOP dodatok ku kolektívnej zmluve - výkon prác vo verejnom záujme ---

určitá do 
31.12.2011

D2/2011/ŠS
D2/2011/ŠS
30.11.2011 KVOP a ZVOOKVOP

dodatok ku kolektívnej zmluve - štátna služba

--- určitá do 
31.12.2011
D2/2011/VS
D2/2011/VS
30.11.2011 KVOP a ZVOOKVOP

dodatok ku kolektívnej zmluve - výkon prác vo verejnom záujme

--- určitá do 
31.12.2011
D2/2011/N
D2/2011/N
19.12.2011 KVOP a UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. dodatok č. 2 k zmluve č.7/2007 o nájme nebytových priestorov --- určitá do 
30.06.2012
2/2011
2/2011 
20.12.2011 KVOP a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zmluva o výpožičke telekomunikačného zariadenia --- doba neurčitá
3/2011
3/2011 
22.12.2011 KVOP a Neon, s.r.o. zmluva o správe domény 83,26 doba neurčitá
4/2011
4/2011
29.12.2011 KVOP a Slovenská pošta, a. s. zmluva o poskytovaní poštových služieb --- určitá do 
31.12.2012
1/2012
1/2012 
14.03.2012 KVOP a UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 1/P/2007 --- určitá do 
30.06.2012
2/2012
2/2012
02.04.2012 KVOP a Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. nájomná zmluva č. NZ/21/2012 570+110
/mes
určitá do 
31.03.2013
3/2012 27.4.2012 KVOP a STORIN, spol. s.r.o. Zmluva o dielo 99/mes určitá do 30.4.2013
4/2012 30.4.2012 KVOP a PROXIMA s.r.o. Zmluva o zabezpečení činnosti technika bezpečnosti prce, požiarnej ochrany a civilnej ochrany 200/mes určitá do 30.4.2013
5/2012 07.5.2012 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Rámcová dohoda o poskytovaní služieb spojených so zabepečením stravovania pre zamestnancov KVOP formou stravovacích poukážok 39960 určitá do 30.9.2013
6/2012 20.6.2012 KVOP a UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. dodatok č. 3 k nájomnej zmluve 1/P/2007
--- určitá do 30.6.2017
7/2012 20.6.2012 KVOP a UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. dodatok č. 3 k zmluve č.7/2007 o nájme nebytových priestorov --- určitá do 30.06.2017
8/2012 10.7.2012 KVOP a NASES webhosting domény www.vop.gov.sk --- doba neurčitá
9/2012 23.7.2012 KVOP a Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb --- 24 mesiacov
10/2012 23.7.2012 KVOP a Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb --- 24 mesiacov
11/2012 23.7.2012 KVOP a Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb --- 24 mesiacov
12/2012 23.7.2012 KVOP a Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb --- 24 mesiacov
13/2012 23.7.2012 KVOP a Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb --- 24 mesiacov
14/2012 23.7.2012 KVOP a Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb --- 24 mesiacov
15/2012 23.7.2012 KVOP a Slovak Telekom, a. s

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilný internet

--- 24 mesiacov
16/2012 23.7.2012 KVOP a Slovak Telekom, a. s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilný internet --- 24 mesiacov
17/2012 31.8.2012 KVOP a Green Wave Recycling s.r.o. Zmluva o dielo na podpis --- určitá do 31.3.2017
18/2012 21.9.2012 KVOP a Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb --- 24 mesiacov
19/2012 17.10.2012 KVOP a IURA EDITION spol s.r.o. Licenčná zmluva 724,80
20/2012 19.10.2012 KVOP a Komunálna poisťovňa Poistenie súboru motorových vozidiel 91/rok doba neurčitá

 

Objednávky vyhotovené od 01.01.2011

Poradové číslo
 Dátum   
 Dodávateľ
 Predmet
1/2011 05.01.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
2/2011 05.01.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
3/2011 05.01.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
4/2011 10.01.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
5/2011 10.01.2011 Ondrej Hoffman preklad listu občanovi
6/2011 10.01.2011 Ondrej Hoffman preklad listu občanovi
7/2011 10.01.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
8/2011 10.01.2011 Vladimír Hoffman preklad listu občanovi
9/2011 12.01.2011 Ondrej Hoffman preklad listu občanovi
10/2011 14.01.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
11/2011 18.01.2011 Ondrej Hoffman tlmočenie oficiálnej návštevy
12/2011 18.01.2011 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. preventívna lekárska prehliadka zamestnancov
13/2011 20.01.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
14/2011 21.01.2011 DATAVICO s.r.o. servis kopírovacieho stroja
15/2011 21.01.2011 SOFTIP, a. s. odborný seminár
16/2011 28.01.2011 Ondrej Hoffman preklad listu občanovi
17/2011 28.01.2011 Ondrej Hoffman preklad listu občanovi
18/2011 28.01.2011 DECS CONSULTING, spol. s r.o. servis skartovacieho zariadenia
19/2011 03.02.2011 COMPLET SK, s. r. o. obaly na tepelnú väzbu
20/2011 03.02.2011 Ondrej Hoffman preklad listu občanovi
21/2011 07.02.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
22/2011 11.02.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
23/2011 16.02.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
24/2011 21.02.2011 Ondrej Hoffman preklad listu občanovi
25/2011 22.02.2011 Ondrej Hoffman preklad listu občanovi
26/2011 22.02.2011 Ondrej Hoffman tlmočenie oficiálnej návštevy
27/2011 24.02.2011 Ondrej Hoffman preklady listov občanom
28/2011 25.02.2011 Ondrej Hoffman preklad listu občanovi
29/2011 03.03.2011 ÚVTOS a ÚVV Leopoldov tlač Správy o činnosti
30/2011 03.03.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
31/2011 07.03.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
32/2011 15.03.2011 Vladimír Hoffman preklad listu
33/2011 16.03.2011 EUROSERVICE Slowakei, s.r.o. preklad listu občanovi
34/2011 22.03.2011 Ondrej Hoffman preklad listov občanom
35/2011 23.03.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
36/2011 24.03.2011 SOFTIP, a. s. systémové služby spojené s upgrade OS pracovnej stanice
37/2011 24.03.2011 Vladimír Hoffman preklad listu občanovi
38/2011 28.03.2011 EUROSERVICE Slowakei, s.r.o. preklad podania občana
39/2011 30.03.2011 Green Wave Recycling, s.r.o likvidácia vyradených registratúrnych záznamov
40/2011 30.03.2011 VAŠA Slovensko, s. r. o stravovacie poukážky
41/2011 30.03.2011 LE CHEQUE DEJENEUR, s. r. o. stravovacie poukážky
42/2011 30.03.2011 Edenred Slovakia, s. r. o. stravovacie poukážky
43/2011 30.03.2011 DOXX - Stravné lisky, s. r. o. stravovacie poukážky
44/2011 01.04.2011 EUROSERVICE Slowakei, s.r.o. preklad listu občanovi
45/2011 01.04.2011 Ondrej Hoffman preklad listu občanovi
46/2011 11.04.2011 Ondrej Hoffman preklad listu občanovi
47/2011 11.04.2011 Ondrej Hoffman preklad listu občanovi
48/2011 14.04.2011 Slovenský Červený kríž školenie zamestnancov
49/2011 06.05.2011 František Helt vykonanie ročnej odbornej revíznej prehliadky prenosných elektrických spotrebičov
50/2011 13.05.2011 Ondrej Hoffman preklad listu občanovi
51/2011 16.05.2011 Ondrej Hoffman preklad listu občanovi
52/2011 17.05.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
53/2011 19.05.2011 Ondrej Hoffman preklad listu
54/2011 23.05.2011 EUROSERVICE Slowakei, s.r.o. preklad listu občanovi
55/2011 07.06.2011 KONSTANS, s.r.o. preklad listu občanovi
56/2011 20.06.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
57/2011 20.06.2011 Topcar Machánek, s.r.o. servisná prehliadka motorového vozidla
58/2011 22.06.2011 EUROSERVICE Slowakei, s.r.o. preklad podania občana
59/2011 24.06.2011 Prekladateľská agentúra INTERLANG Digital Rain, s.r.o. preklad podania občana
60/2011 24.06.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
61/2011 28.06.2011 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. preventívna lekárska prehliadka
62/2011 29.06.2011 KONSTANS, s.r.o. preklad podania občana
63/2011 29.06.2011 Azbuka, s.r.o. preklad podania občana
64/2011 30.6.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
65/2011 07.07.2011 KONSTANS, s.r.o. preklad listu občanovi
66/2011 12.07.2011 EUROSERVICE Slowakei, s.r.o. preklad listu občanovi
67/2011 13.07.2011 Ondrej Hoffman preklad listu občanovi
68/2011 18.07.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
69/2011 27.07.2011 Ondrej Hoffman preklad listu občanovi
70/2011 02.08.2011 Ondrej Hoffman preklad listu občanovi
71/2011 02.08.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana
72/2011 08.08.2011 Ondrej Hoffman preklad podania občana

 

Faktúry doručené a zaplatené od 01.01.2011

 Poradové
 číslo           
 Dátum 
 úhrady  
 Dodávateľ       
 Predmet
 Suma
 v Eur  
1/2011 07.01.2011 PROXIMA, s. r. o. činnosti technika BOZP, CO, PO  276,51
2/2011 07.01.2011 TNT Express Worldwide spol. s r.o. preprava zásielky 18,90
3/2011 07.01.2011 SOFTIP, a. s. aktualizácia ekonomického sofvéru 105,02
4/2011 07.01.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 6,96
5/2011 07.01.2011 AJFA+AVIS, s.r.o. predplatné odb. literatúry pre mzdovú účtovníčku 48,00
6/2011 07.01.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 4,99
7/2011 18.01.2011 Ing. Ondrej Hoffman - Ariand preklad podania občana 430,00
8/2011 18.01.2011 Sloval Telekom, a. s. ISDN služby pevnej telefónnej linky 77,21
9/2011 18.01.2011 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. vyúčtovanie predplatného dennej tlače 8,23
10/2011 18.01.2011 UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. služby spojené s nájmom 112,10
11/2011 18.01.2011 Slovenská pošta, a. s. poštové služby 718,10
12/2011 18.01.2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. vyúčtovanie predplatného - finančný spravodajca 1,23
13/2011 21.01.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 65,03
14/2011 21.01.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 44,33
15/2011 21.01.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 10,90
16/2011 21.01.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 51,22
17/2011 21.01.2011 Vladimír Hoffman preklad podania občana 32,00
18/2011 21.01.2011 Vladimír Hoffman preklad podania občana 40,00
19/2011 27.01.2011 RTVS ročná úhrada za služby verejnosti - RTVS 222,96
20/2011 27.01.2011 Orange Slovensko, a. s. dátové služby 55,68
21/2011 27.01.2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. vyúčtovanie predplatného - úplné znenia 22,51
22/2011 27.01.2011 UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. nájom parkovacích boxov 497,88
23/2011 27.01.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 139,20
24/2011 27.01.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 38,44
25/2011 27.01.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 5,03
26/2011 26.01.2011 SOFTIP, a. s. odborný seminár 55,00
27/2011 14.02.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 7,02
28/2011 14.02.2011 František Helt kontrolná činnosť revízneho technika 116,00
29/2011 14.02.2011 František Helt kontrolná činnosť revízneho technika 116,00
30/2011 14.02.2011 SOFTIP, a. s. aktualizácia mzdového a personálneho sofvéru 76,48
31/2011 14.02.2011 PROXIMA, s. r. o. činnosti technika BOZP, CO, PO  278,83
32/2011 14.02.2011 Ing. Ondrej Hoffman - Ariand tlmočenie, preklady listov podávateľov 643,42
33/2011 14.02.2011 STORIN spol. s r.o. monitoring médií 118,80
34/2011 14.02.2011 SOFTIP, a. s. aktualizácia ekonomického sofvéru 241,56
35/2011 14.02.2011 DECS CONSULTING, spol. s r.o. servis skartovacieho zariadenia 17,76
36/2011 18.02.2011 DATAVICO s.r.o. servis kopírovacieho stroja 333,43
37/2011 18.02.2011 COMPLET SK, spol. s r.o. obaly na tepelnú väzbu 132,00
38/2011 18.02.2011 Slovak Telekom, a. s. ISDN služby pevnej telefónnej linky 79,69
39/2011 18.02.2011 Slovenská pošta, a. s. poštové služby 684,20
40/2011 18.02.2011 UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. služby spojené s nájmom 122,80
41/2011 18.02.2011 UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. nájom parkovacích boxov 497,88
42/2011 18.02.2011 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. preventívna lekárska prehliadka zamestnancov 86,30
43/2011 28.02.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 56,26
44/2011 28.02.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 61,48
45/2011 28.02.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 63,22
46/2011 28.02.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 10,08
47/2011 28.02.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 121,01
48/2011 28.02.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 36,28
49/2011 28.02.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 5,03
50/2011 09.03.2011 Orange Slovensko, a. s. dátové služby 55,68
51/2011 09.03.2011 František Helt kontrolná činnosť revízneho technika 116,00
52/2011 09.03.2011 STORIN spol. s r.o. monitoring médií 118,80
53/2011 09.03.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 7,02
54/2011 09.03.2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. vyúčtovanie zálohových faktúr - Zbierka zákonov 2010 42,22
55/2011 16.03.2011 upc broadband slovakia, s.r.o. služby káblového operátora 400,80
56/2011 16.03.2011 PROXIMA, s. r. o. činnosti technika BOZP, CO, PO 278,83
57/2011 16.03.2011 Ing. Ondrej Hoffman - Ariand preklady listov podávateľov 314,74
58/2011 16.03.2011 Slovenská pošta, a. s. poštové služby 694,40
59/2011 16.03.2011 Slovak Telekom, a. s. ISDN služby pevnej telefónnej linky 79,56
60/2011 16.03.2011 UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. služby spojené s nájmom 101,74
61/2011 16.03.2011 UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. nájom parkovacích boxov 497,88
62/2011 25.03.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 37,00
63/2011 25.03.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 48,72
64/2011 25.03.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 59,48
65/2011 25.03.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 7,93
66/2011 29.03.2011 Tlačiaren Zboru väzenskej a justičnej stráže tlač správy o činnosti VOP 220,90
67/2011 29.03.2011 Orange Slovensko, a. s. dátové služby 55,68
68/2011 29.03.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 36,07
69/2011 29.03.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 108,47
70/2011 29.03.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 5,03
71/2011 11.04.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 5,03
72/2011 11.04.2011 EUROSERVICE Slowekei, s.r.o. preklad listu občanovi 26,76
73/2011 11.04.2011 UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. nájom administratívnych priestorov 63828,94
74/2011 11.04.2011 LE CHEQUE DEJENEUR, s. r. o. stravovacie poukážky 2520,00
75/2011 11.04.2011 Edenred Slovakia stravovacie poukážky 2520,00
76/2011 11.04.2011 VAŠA Slovensko, s. r. o stravovacie poukážky 2520,00
77/2011 11.04.2011 DOXX - Stravné lisky, s. r. o. stravovacie poukážky 2520,00
78/2011 11.04.2011 STORIN spol. s r.o. monitoring médií 118,80
79/2011 11.04.2011 EUROSERVICE Slowekei, s.r.o. preklad listu občanovi 40,14
80/2011 11.04.2011 Vladimír Hoffman preklad listu občanovi 39,84
81/2011 11.04.2011 PROXIMA, s. r. o. činnosti technika BOZP, CO, PO 278,83
82/2011 19.04.2011 SOFTIP, a. s. systémové služby spojené s upgrade OS pracovnej stanice 504,00
83/2011 19.04.2011 UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. nájom parkovacích boxov 497,88
84/2011 19.04.2011 Slovenská pošta, a. s. poštové služby 982,20
85/2011 19.04.2011 Slovak Telekom, a. s. ISDN služby pevnej telefónnej linky 104,05
86/2011 19.04.2011 František Helt kontrolná činnosť revízneho technika 116,00
87/2011 19.04.2011 Ing. Ondrej Hoffman - Ariand preklady listov podávateľov 167,33
88/2011 29.04.2011 SOFTIP, a. s. aktualizácia ekonomického sofvéru 241,56
89/2011 29.04.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 7,93
90/2011 29.04.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 59,48
91/2011 29.04.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 50,59
92/2011 29.04.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 60,50
93/2011 29.04.2011 IURA EDITION, spol. s r.o. aktualizácia softvéru právnych informácií na rok 2011 6227,58
94/2011 29.04.2011 SOFTIP, a. s. aktualizácia mzdového a personálneho sofvéru 76,48
95/2011 11.04.2011 UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. služby spojené s nájmom 182,05
96/2011 04.05.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 109,57
97/2011 04.05.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 35,99
98/2011 04.05.2011 Slovak Telekom, a. s. služby mobilného operátora 5,03
bez ozn - Green Wave Recycling, s.r.o. likvidácia registratúrnych záznamov 0,00
145/11 06.07.2011 UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. nájom administratívnych priestorov 63828,94
224/11 28.10.2011 UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. nájom administratívnych priestorov 63828,94
270/11 07.12.2011 DOXX - Stravné lisky, s. r. o. stravovacie poukážky 3096,00
271/11 07.12.2011 VAŠA Slovensko, s. r. o stravovacie poukážky 3096,00
272/11 07.12.2011 Edenred Slovakia stravovacie poukážky 3096,00
273/11 07.12.2011 LE CHEQUE DEJENEUR, s. r. o. stravovacie poukážky 3096,00
298/11 22.12.2011 UTAR-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. nájom administratívnych priestorov 63828,94