Zmeny v zákone o sociálnom poistení žiada aj ombudsman

14.09.2007

Verejný ochranca práv Pavel Kandráč žiada poslancov, aby pri otváraní zákona o sociálnom poistení na septembrovej schôdzi parlamentu prihliadali aj na nároky jednej z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva – starých a invalidných občanov. Súčasná právna úprava je priaznivejšia pre starobných dôchodcov. Jej ostatná novela, účinná od augusta minulého roku, zmiernila rozdiely medzi starými a novými poberateľmi starobných dôchodkov. Ombudsman preto apeluje na zákonodarcov, aby pamätali aj na invalidných dôchodcov. Bolo by vhodné priblížiť princípy pri určovaní výšky ich penzie princípom, platným pri starobných dôchodkoch. Verejný ochranca práv upozorňuje poslancov aj na nespravodlivosť, vyplývajúcu z poistenia v nezamestnanosti. Hoci poistné v nezamestnanosti museli povinne platiť všetci pracujúci starobní dôchodcovia, vrátane „najťažších“ invalidov (s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %), od augusta minulého roku im zákon dávku v nezamestnanosti odmieta priznať, hoci v systéme zostala. Pripravovaná novelizácia, zdôrazňuje verejný ochranca práv, je vhodnou príležitosťou na nápravu stavu, ktorý mnohým starým a chorým ľuďom komplikuje život.


PhDr. Zuzana Štukovská
asistentka pre styk s médiami
tel.: 02/48 28 72 36, 0911 707 122
e-mail: stukovska@vop.gov.sk
Zobraziť všetky