ZMENY OPATRENÍ, KTORÉ SA TÝKAJÚ PÔRODOV A SITUÁCIE PREDČASNIATOK, SÚ POZITÍVNE

12.05.2020

Vítam zmeny opatrení, ktoré umožnia, aby mali ženy pri pôrode sprevádzajúcu osobu. Na túto problematiku som ministra zdravotníctva upozorňovala ešte začiatkom apríla. Zároveň vítam aj zrušenie zamedzenia priameho kontaktu rodičov s predčasne narodenými deťmi v niektorých zdravotníckych zariadeniach počas pandémie COVID-19. V súvislosti s obmedzovaním kontaktu rodičov s ich predčasne narodenými deťmi som aktuálne poskytla ministrovi zdravotníctva svoje stanovisko. Odporučila som mu, aby sa aj v budúcnosti citlivo zvažovali a minimalizovali opatrenia, ktoré majú za následok úplný zákaz styku rodičov s predčasne narodenými deťmi v zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike počas pandémie v súvislosti s ochranou práv detí a rodičov a s najlepším záujmom dieťaťa.

Je nevyhnutné, aby sme aj v tejto situácii posudzovali, čo je najlepším záujmom dieťaťa, do akej miery možno v tejto súvislosti obmedziť právo rodičov na kontakt s dieťaťom a či je úplný zákaz kontaktu rodiča s dieťaťom primeraným zásahom.

Vzhľadom na právo maloletých pacientov na sprevádzajúcu osobu a najlepší záujem dieťaťa sa domnievam, že ani v súčasnej situácii by nemali zdravotnícke zariadenia prítomnosť rodičov u hospitalizovaných detí úplne vylúčiť. Považujem za potrebné, aby sa prijímali nevyhnutné hygienické a bezpečnostné opatrenia, ktoré umožnia kontakt rodiča s hospitalizovaným dieťaťom tak, aby nedošlo k ohrozeniu poskytovania zdravotných služieb.

Viac v kompletnej tlačovej správe. 
Zobraziť všetky