„Zloba, závisť, zášť, strach a svár, ty ať pominou“

17.11.2021

Dnes si spoločne pripomíname výročie Nežnej revolúcie, ktorá znamenala koniec totalitného režimu. Občania a občianky Československa sa počas novembrových dní postavili za základné demokratické princípy a slobodu. November '89 bol o ich sile prekonať vzájomné rozdiely, spojiť sa a obhajovať spoločný cieľ.

Hoci nám demokracia poskytuje istý rámec a základné piliere, sama o sebe však nedokáže zabezpečiť osobné a politické práva a slobody, pokiaľ nie je prítomná občianska spoločnosť. Je teda na nás, akým konkrétnym obsahom demokraciu ako takú, naplníme. Práve občianska spoločnosť nám umožňuje rozvíjať naše vzájomné spolužitie, solidaritu, ale i účasť na veciach verejných.

Nezabudnime, obzvlášť v aktuálnej situácii, že občianska spoločnosť vytvára pocit spolupatričnosti a zodpovednosti voči ostatným. Vo fungujúcej občianskej spoločnosti si ľudia pomáhajú navzájom a snažia sa o zlepšenie života všetkých.

V spojitosti s dnešným významným výročím mi bolo veľkou cťou zúčastniť sa na odovzdávaní cien Biela vrana, ktoré sú udeľované práve významným osobnostiam našej občianskej spoločnosti. Chcem veľmi poďakovať všetkým oceneným za to, že sa nebáli brániť pravdu, spravodlivosť a verejný záujem, bez ohľadu na to, že sa sami v mnohých prípadoch svojím konaním vystavili riziku či problémom. Poskytujú nám príklad hodný nasledovania, pretože sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou.
Zobraziť všetky