ZHODNOTILA SOM POLČAS VO FUNKCII VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV

09.10.2019

Dnes som zhodnotila polovicu svojho päťročného funkčného obdobia. Pred parlamentom som za svoje doterajšie pôsobenie prezentovala už dve výročné správy a jednu mimoriadnu správu o prieťahoch v reštitučných konaniach. Zrealizovala som prieskumy zamerané na audit prijatých opatrení týkajúcich sa práva na vzdelávanie, ochranu práv seniorov a tiež detí v procese adopcií. S návrhom o posúdenie súladu právnych úprav som sa dvakrát obrátila na Ústavný súd Slovenskej republiky. Po prvýkrát v histórii úradu som vstúpila ako tretia strana do konania pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP).

Občania a občianky sa na mňa obrátili so 4 754 podaniami a podnetmi, z ktorých právnici a právničky Kancelárie verejného ochrancu práv 4 504 vybavili. Za posledných päť rokov ide o najvyšší počet doručených podnetov. V porovnaní s minulým rokom ich počet narástol o 25 %. Po zavedení regionálnych výjazdov a Ombudsmankinho sprievodcu galaxiou orgánov verejnej správy (informačného materiálu pre verejnosť) sa dokonca zvýšil pomer vecí, ktoré sú v našej pôsobnosti z 50 na 60 %.

Na začiatku svojho funkčného obdobia som medzi svojimi prioritami prezentovala viaceré oblasti ochrany základných práv a slobôd, akými sú ochrana práv pacientov, seniorov, ľudí v tieni, živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, ale aj žiakov a študentov či budúce generácie. Vo svojej činnosti som taktiež nadviazala na prácu Jany Dubovcovej, či už ide napríklad o problematiku segregácie a diskriminácie vo vzdelávacom procese alebo prípad neprimeranej policajnej razie v Moldave nad Bodvou. Otvorila som aj viaceré nové témy, napríklad otázku pôrodnej starostlivosti, možnosť voliť zo zahraničia či nezákonné sterilizácie rómskych žien.

Na ceste k zmodernizovaniu vizuálnej prezentácie som zrealizovala prvý krok, a to zavedenie novej vizuálnej identity. Tá je založená na jednoduchom symbole výkričníka, ktorý odkazuje, že poslaním inštitúcie je upozorniť kompetentné orgány na porušovanie práv a žiadať nápravu. Nový vizuálny koncept čoskoro predstavíme.

Viac o zhodnotení polčasu vo funkcii nájdete tu: https://cutt.ly/IeiAmC2
Zobraziť všetky