ZDIEĽALI SME NAŠE SKÚSENOSTI V RÁMCI ŠTUDIJNEJ NÁVŠTEVY TURKMÉNSKEJ DELEGÁCIE PROSTREDNÍCTVOM OBSE

18.12.2019

Posilňovanie demokracie a vytváranie orgánov prehlbujúcich ochranu základných práv a slobôd je nevyhnutné podporovať.

Preto sme prijali na pôde Kancelárie verejného ochrancu prav ombudsmanku z Turkménska s delegáciou. Na stretnutí s vedúcim kancelárie Mariánom Törökom hovorili o ústavnom zakotvení verejného ochrancu prav v SR, rozsahu pôsobnosti, práci kancelárie s individuálnymi podnetmi, ale aj prieskumami. Diskutovali aj o skúsenostiach s prijímaním opatrení orgánmi verejnej spravy nielen v podnetoch, ale aj v rámci vlastnej iniciatívy. Mnoho otázok smerovalo k predkladaniu správ a mimoriadnych správ parlamentu a postoju poslancov a poslankýň k navrhovaným opatreniam.

Veľký záujem prejavila delegácia aj o skladbu ľudskoprávnych inštitúcií na Slovensku.
Zobraziť všetky