Záznam zo stretnutia verejného ochrancu práv so študentmi Gymnázia na Ul. J. Kollára v Žiari nad Hronom na Slovenskom rozhlase okruh Rádio Regina

23.06.2005

Dňa 10. júna 2005 vysielal Slovenský rozhlas okruh Rádio Regina zostrih zvukového záznamu zo stretnutia verejného ochrancu práv so študentmi Gymnázia na Ul. J. Kollára v Žiari nad Hronom. V rámci série podujatí organizovaných Kanceláriou verejného ochrancu práv pri príležitosti Medzinárodného dňa detí diskutoval verejný ochranca práv so študentmi gymnázia o problematike práv dieťaťa v zmysle platnej právnej úpravy v Slovenskej republike a medzinárodných dohovorov, odpovedal na otázky z jednotlivých právnych oblastí a aktuálnych legislatívnych zmien. Pre veľký ohlas verejnosti bol záznam vysielaný aj v repríze dňa 23. júna 2005 v čase od 11.00hod.
Zobraziť všetky