Zástupkyne Kancelárie verejného ochrancu práv v Krízovom centre Slniečko v Nitre

26.08.2010

Zástupkyne Kancelárie verejného ochrancu práv s pracovníčkami Krízového centra Slniečko v Nitre dňa 26. augusta 2010 besedovali o možnostiach právnej ochrany  dieťaťa pred týraním, zneužívaním a zanedbávaním. Stretnutie, ktoré nadviazalo na predchádzajúcu spoluprácu, bolo opäť venované výmene praktických skúseností, tento raz s prácou s klientmi, ktorých sa týka syndróm CAN.
Zobraziť všetky