Zástupkyne Kancelárie verejného ochrancu práv na sympóziu „Děti – naše touhy, obavy a naděje“ v Brne

19.03.2010

Dňa 19. marca 2010 sa zástupkyne Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnili sympózia „Děti – naše touhy, obavy a naděje“ na tému diskriminácie dieťaťa a ochrany jeho práv. Organizátormi sympózia, ktoré sa konalo pod záštitou ministerky spravodlivosti Českej republiky Daniely Kovářovej, boli Asociáciou mediátorov Slovenska a Európsky inštitút pre zmier, mediáciu a rozhodcovské konanie (ESI).

Cieľom podujatia bola vzájomná výmena názorov a právneho zmýšľania v kontexte spoločensko-politického vývoja Českej republiky a Slovenskej republiky a prehlbujúcej sa medzinárodnoprávnej ochrany práv detí. Jeho jednotlivé časti boli venované ochrane práv dieťaťa z pohľadu medzinárodného a národného, významu Dohovoru o právach dieťaťa, ochrane dieťaťa v súdnom konaní v súvislosti s úpravou pomerov k dieťaťu, mimosúdnej ochrane dieťaťa a využitiu mediácie ako aj právu spolupráce pri riešení rodinnej problematiky.
Zobraziť všetky