Zástupkyne Kancelárie verejného ochrancu práv na podujatí organizácie Unicef k právam detí

01.03.2010

V pondelok 1. marca 2010 sa zástupkyne Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnili diskusie, venovanej monitoringu sociálnej situácie detí v strednej a východnej Európe, stavu práv detí po dvadsiatich rokoch od prijatia Dohovoru o právach dieťaťa, ako aj výsledkom zisťovania znalostí detských práv deťmi zo základných škôl. Diskusiu, ktorá sa konala v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, realizovala organizácia Unicef.
Zobraziť všetky