Zástupkyne Kancelárie verejného ochrancu práv na podujatí „Živá knižnica“

10.12.2010

Dňa 10. decembra 2010 sa zástupkyne Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnili podujatia „Živá knižnica“, organizovaného Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA. „Živá knižnica“ je ojedinelý projekt, ktorý používa špeciálnu metódu odbúravania predsudkov a stereotypov. V „Živej knižnici“ si čitateľ môže vybrať z pripravenej ponuky niektorú z kníh na limitovaný čas. Na rozdiel od klasickej knižnice knihami sú ľudské bytosti, reprezentanti skupín, ktoré sa najčastejšie konfrontujú s určitými predsudkami a stereotypmi. Vďaka osobnému kontaktu so „živou knihou“ je možnosť nielen „čítať“, ale sa jej aj pýtať. Súčasťou podujatia boli aj workshopy a veľtrh organizácií, v rámci ktorého svoju činnosť prezentovala aj Kancelária verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky