Zástupkyne Kancelárie verejného ochrancu práv na konferencii „Deň osôb so zdravotným postihnutím“

25.11.2010

Dňa 25. novembra 2010 sa  zástupkyne Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnili konferencie „Deň osôb so zdravotným postihnutím“, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky. Organizátorom stretnutia bolo občianske združenie Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike a záštitu nad ním prevzal predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Najväčšia pozornosť bola venovaná Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Táto medzinárodná zmluva je záväzná pre Slovenskú republiku odo dňa  25. júna 2010 a má prednosť pred  zákonmi. Na konferencii zaznela výzva vláde Slovenskej republiky, kompetentným štátnym inštitúciám,  ale i zainteresovaným mimovládnym organizáciám, aby boli nápomocní pri implementácii uvedeného dohovoru. Zástupcovia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky informovali o zámeroch legislatívnych zmien, ktoré v najbližšej dobe plánujú realizovať za účelom zlepšenia postavenia osôb so zdravotným postihnutím, najmä v oblasti poskytovania sociálnych služieb, vykonávania osobnej asistencie a poberania peňažného príspevku na opatrovanie.
Zobraziť všetky