Zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv na workshope organizácie Transparency International Slovensko k problematike whistleblowingu

16.04.2009

Dňa 16. apríla 2009 sa zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnila workshopu venovanému problematike whistleblowingu  ako nástroja boja proti korupcii. Hlavný cieľom podujatia, organizovaného Transparency International Slovensko, bola analýza platnej právnej úpravy z tejto oblasti, možností a bariér ochrany zamestnancov, skúsenosti s ohlasovaním a riešením sťažností, ale aj návrhy možných riešení.
Zobraziť všetky