Zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv na treťom stretnutí Európskeho fóra o právach detí v Bruseli

09.12.2008

Dňa 9. decembra 2008 sa zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnila tretieho stretnutia Európskeho fóra o právach detí v Bruseli, v rámci ktorého bol predstavený projekt novej interaktívnej internetovej stránky, ktorá by mala deťom a mladým priblížiť problematiku práv detí obsiahnutých v Dohovore o právach dieťaťa. Workshopy, organizované počas podujatia sa venovali právu detí na účasť v procesoch, ktoré sa ich týkajú a násiliu na deťoch. Účastníci stretnutia sa zhodli na probléme nedostatku použiteľných štatistických údajov, ale aj na potrebe koordinácie aktivít v záujme udržania rovnováhy preventívnych a následných mechanizmov a ustálení vzájomne používanej terminológie.
Zobraziť všetky