Zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv na stretnutí kontaktných osôb v rámci Peer to Peer Projektu Komisára pre ľudské práva Rady Európy

18.11.2009

V dňoch 17. – 18. novembra 2009 sa v Budapešti konalo stretnutie zástupcov jednotlivých organizácií, zúčastnených na realizácii Peer to Peer Projektu komisára pre ľudské práva rady Európy. Projekt smeruje k vytvoreniu nového priestoru na spoluprácu nezávislých inštitúcii chrániacich ľudské práva, a to aj z dôvodu narastajúcej zaťaženosti Európskeho súdu pre ľudské práva. Jeho cieľom je prispieť k lepšej ochrane ľudských práv už na úrovni jednotlivých štátov zlepšením činnosti ombudsmanských a iných nezávislých inštitúcií slúžiacich na ochranu ľudských práv cez zlepšenie vzájomnej spolupráce a odovzdávania sa skúseností. V rámci projektu, vytvoreného predbežne na obdobie dvoch rokov 2008 – 2009,  sa každoročne realizuje niekoľko workshopov k aktuálnym témam v oblasti ochrany práv a slobôd. Novembrové stretnutie bolo venované vyhodnoteniu realizovaných aktivít a návrhom na zlepšenie činnosti komisára rady Európy pre ľudské práva, ako aj jednotlivých organizácií na ochranu ľudských práv, najmä v oblasti efektívneho zabezpečenia vzájomnej informovanosti.
Zobraziť všetky