Zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv na seminári styčných úradníkov siete Európskeho ombudsmana

06.06.2010

V dňoch 6. – 8. júna 2010 sa zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnila v poradí 7. seminára styčných úradníkov siete Európskeho ombudsmana konanom v meste Štrasburg, Francúzsko. Medzi diskutované témy patrili najmä vplyv prijatia Lisabonskej zmluvy na prácu ombudsmanov, práva pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa práva Európskej únie a jazykové bariéry pri uskutočňovaní slobody pohybu v rámci Európskej.
Zobraziť všetky