Zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv na seminári k štúdii ENOC o práve na rešpektovanie názoru detí v Bruseli

08.12.2008

Dňa 8. decembra 2008 sa zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnila semináru ENOC (Európska sieť detských ombudsmanov) venovaného prezentácii prvých výsledkov štúdie o participácii detí na rozhodovacích procesoch, ktoré sa ich týkajú, resp. práve na rešpektovanie názoru detí. Štúdia bola realizovaná v rámci programu Európskej únie k základným právam a občianstvu a mala by zmapovať stav uplatňovania práva detí na účasť pri rozhodovaní vo veciach, ktoré sa ich týkajú v 18 členských krajinách Európskej únie. V rámci semináru boli účastníci informovaní aj o projekte detských spolupracovníkov verejného ochrancu práv – detských ombudsmanov, realizovaným slovenskou Kanceláriou verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky