Zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv na pracovnom stretnutí v Budapešti k problematike ochrany práv Rómov

25.02.2009

V dňoch 24. - 25. februára 2009 sa konalo v Budapešti pracovné stretnutie, organizované v rámci spoločného Peer-to-Peer projektu Komisára Rady Európy pre ľudské práva a Európskej únie, určeného pre expertov ombudsmanských a iných ľudskoprávnych inštitúcií. Témou pracovného stretnutia, ktorého sa zúčastnila aj zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv, bola rola národných inštitúcií ochrany ľudských práv pri ochrane práv Rómov. Osobitná pozornosť bola venovaná otázkam vzdelávania Rómov, práva na bývanie a dôsledkom absencie dokladov totožnosti znemožňujúcich Rómom prístup k sociálnej podpore zo strany štátu.
Zobraziť všetky