Zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv na pracovnom stretnutí Peer-to-Peer projektu

16.06.2010

V dňoch 16. a 17. júna 2010 sa zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnila pracovného stretnutia Peer-to-Peer projektu (projekt Rady Európy pre ombudsmanské inštitúcie v európskych krajinách), organizovaného v spolupráci s Univerzitou v Padove, na tému: „Boj proti obchodovaniu s ľuďmi: úloha národných ľudskoprávnych organizácií pri ochrane práv obetí“. Cieľom stretnutia  bola výmena skúseností medzi účastníkmi národných ombudsmanských inštitúcií a medzinárodných organizácií, a tým prispenie k účinnejšiemu boju proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý je podľa štatistík druhým najvýnosnejším obchodom na svete po obchode s drogami. Účastníci stretnutia sa zamerali na postavenia obete obchodovania s ľuďmi a možnosti ochrany jej práv.
Zobraziť všetky