Zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv na pracovnom stretnutí koordinátorov projektu ENYA a seminári ENOC

04.06.2010

V dňoch 4. – 7. júna 2010 sa  zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnila druhého pracovného stretnutia koordinátorov projektu ENYA (ENOC network of youth advisors) a Seminára ENOC (European network of  ombudspersons for children) na tému „Špecifická úloha ombudsmanov pre deti pri realizácii práva dieťaťa byť vypočuté a pri zlepšovaní postavenia práv detí v spoločnosti“. Obe pracovné stretnutia sa konali v meste Rabat, Malta s podporou maltskej ombudsmanky pre deti, pani Helen D’Amato.

Pracovné stretnutie koordinátorov ENYA bolo venované zhodnoteniu doterajšieho priebehu projektu a výmene informácií o dobrej praxi a výzvach na zlepšenie zistených v jednotlivých štátoch, zapojených do projektu. Dôležitou súčasťou stretnutia bolo definovanie spoločného postupu koordinátorov pri príprave účasti zástupcov mladých spolupracovníkov z jednotlivých krajín na  Výročnej konferencii ENOC v októbri 2010. Na tomto stretnutí zástupcovia mladých spolupracovníkov predstavia európskym ombudsmanom pre deti svoje odporúčania na  zlepšenie postavenia práv detí v Európe, ktoré sa stanú súčasťou jednotného stanoviska ENOC.

Seminár ENOC, na ktorom sa zúčastnila väčšina jej členov, bol venovaný definovaniu postavenia a kompetencií ombudsmanov pre deti v jednotlivých členských štátoch pri ochrane a zlepšovaní postavenia práv detí s dôrazom na právo dieťaťa byť vypočuté. Seminár tiež poskytol priestor pre členov ENOC zhodnotiť úlohu ENOC a jeho možností podpory ombudsmanov pre deti pri plnení ich úloh. Výsledkom stretnutia bolo skoncipovanie odporúčaní pre členov ENOC ako aj pre samotný ENOC s cieľom posilniť rolu a postavenie ombudsmanov pre deti a ENOC pri zlepšovaní dodržiavania práv detí v Európe. Tieto odporúčania budú predmetom schvaľovacieho procesu v rámci Výročnej konferencie ENOC.
Zobraziť všetky