Zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv na konferencii v rámci projektu CURE

04.12.2009

V dňoch 3. – 4. decembra 2009 sa zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnila konferencie, realizovanej v rámci projektu CURE, ktorého partnerom je aj slovenská ombudsmanská inštitúcia. Hlavnou témou konferencie boli aktuálne problémy ochrany práv detských obetí, ako aj príklady dobrej praxe jednotlivých štátov v tejto oblasti. Partneri projektu, ale aj ďalší odborníci, ktorí sa pri svojej činnosti stretávajú s detskými obeťami sa vo svojich príspevkov venovali napríklad nedostatkom efektívnych mechanizmov aplikácie článkov Dohovoru o právach dieťaťa o ochrane detí pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním, včítane sexuálneho zneužívania, zanedbávaním alebo nedbanlivým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním v ich každodennom živote, o schopnosti dieťaťa vypovedať v súdnom konaní ako svedok alebo poškodený, ale aj o aktivitách rôznych organizácií na pomoc deťom. Cieľom aktivít by malo byť najmä zabezpečenie dôvery detských obetí v súdny systém a ich duševná aj fyzická rehabilitácia.
Zobraziť všetky