Zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv na konferencii Posilňovanie občianskej spoločnosti a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie

11.06.2008

Dňa 11. júna 2008 sa zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnila konferencie, organizovanej v rámci projektu Na ceste k rovnosti: Zvyšovanie povedomia a viacúrovňové posilňovanie občianskej spoločnosti a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie , ktorý sa realizuje s podporou Programu Európskeho spoločenstva pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a s podporou Úradu vlád SR. V rámci jednotlivých panelov sa účastníci venovali zhodnoteniu implementácie národných antidiskriminačných politík, diskriminácii a ľudským právam vo svetle sociologických výskumov, aktivitám a stratégiám na zmierňovanie diskriminácie ako aj prezentácii sociálnych kampaní k témam diskriminácie, ľudských práv a rovnosti príležitostí. Prítomným boli odprezentované aj praktické poznatky Kancelárie verejného ochrancu práv s problematikou diskriminácie v podnetoch adresovaných verejnému ochrancovi práv ako aj aktivity, ktoré kancelária vyvíja v rámci svojej antidiskriminačnej politiky a výchovy k ľudským právam.
Zobraziť všetky