Zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv na konferencii Ochrana ľudských práv v univerzitnom vzdelávaní a v profesijnom vzdelávaní v Slovenskej republike

19.11.2009

Dňa 19. novembra 2009 sa zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnila konferencie Ochrana ľudských práv v univerzitnom vzdelávaní a v profesijnom vzdelávaní v Slovenskej republike. Konferencia, organizovaná občianskym združením EUROIURIS, Európske právne centrum  v spolupráci s Informačnou kanceláriou Rady Európy a Justičnou akadémiou SR, sa konala v rámci implementovaného projektu Právna úprava ochrany ľudských práv v Európskej únii a Rade Európy v podmienkach Slovenskej republiky. Zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv v rámci konferencie vystúpila s príspevkom venovaným ochrane a zvyšovaniu právneho vedomia detí z poznatkov verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky