Zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv na konferencii k problematike extrémizmu

23.03.2010

V dňoch 23. – 24. marca 2010 sa v rámci ročného predsedníctva Slovenskej republiky v programe Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 pod záštitou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny konala medzinárodná Konferencia o boji proti extrémizmu. Na konferencii sa zúčastnila aj zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky