Zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv hosťami živého vysielania relácie Deň s Reginou k problematike doručovania písomností v správnom a súdnom konaní

28.05.2007

Dňa 28. mája 2007 boli zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv hosťami živého vysielania relácie "Deň s Reginou" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina v čase od 15.35 hod. do 15.55 hod. k problematike doručovania písomností. Hlavnou témou relácie bola právna úprava doručovania zásielok v konaní pred súdmi, v správnych konaniach, ako aj praktické poznatky verejného ochrancu práv z uvedenej oblasti.
Zobraziť všetky