Zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv na seminári Správne konanie a miestna samospráva II

17.06.2007

V dňoch 17. - 19. júna 2007 sa verejný ochranca práv a právnici Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnili odborného semináru "Správne konanie a miestna samospráva II", organizovaného verejným ochrancom práv v Českej republike v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity Brno. Účasť na seminári bola súčasťou stretnutia pracovníkov ombudsmanských kancelárií z Českej a Slovenskej republiky a nadväzovala na prechádzajúce stretnutie v roku 2006 v Omšení, organizované Kanceláriou verejného ochrancu práv v Slovenskej republike.

Príspevky zástupcov Kancelárie verejného ochrancu práv k problematike vymožiteľnosti práva v miestnej samospráve ako aj o poznatkoch verejného ochrancu práv Slovenskej republiky o  problémoch na úrovni miestnej samosprávy, ktoré boli prednesené v rámci semináru uvádzame v prílohe.
Zobraziť všetky