Zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv na konferencii Krok za krokom

12.11.2005

V dňoch 10. - 12. novembra 2005 sa pri príležitosti 25. výročia vzniku Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR konala v Bratislave celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Krok za krokom", na ktorej sa zúčastnili i zástupcovia Kancelárie vereného ochrancu práv. Hlavnou témou bola otázka zaradenia mentálne postihnutých do spoločnosti, realizácia ich práva na prácu, na vzdelávanie a voľný čas, na bývanie, ale aj otázky úpravy legislatívy v uvedenej oblasti, kde boli vyzdvihnuté i aktivity verejného ochrancu práv v súvislosti s presadzovaním zákona, ktorý umožnil získanie občianskych preukazov pre ľudí s mentálnym postihnutím.
Zobraziť všetky