Zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv na stretnutí so študentmi Gymnázia Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom

14.01.2010

Vo štvrtok 14. januára 2009 sa zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnili besedy so študentmi a pedagógmi Gymnázia Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Stretnutie sa uskutočnilo na základe pozvania študentov v rámci programu Euroscola, organizovaného Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku. Hlavnou témou stretnutia boli otázky spojené s možnosťami boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv priblížili prítomným pôsobnosť a aktivity verejného ochrancu práv a jeho kancelárie ako aj jeho poznatky z dodržiavania základných práv a slobôd orgánmi verejnej správy, osobitne v sociálnej oblasti. V rámci diskusie sa študenti zaujímali najmä o otázky súvisiace s rómskou národnostnou menšinou.
Zobraziť všetky