Zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv na školení pre ombudsmanské úrady združené v Medzinárodnom ombudsmanskom inštitúte

15.11.2010

V dňoch 15. novembra 2010 až 17. novembra 2010 sa v sídle Medzinárodného ombudsmanského inštitútu (International Ombudsman Institute – I.O.I.) vo Viedni uskutočnilo prvé školenie určené pre ombudsmanské úrady združené v I.O.I. Na školení boli prítomní 40 zástupcovia ombudsmanských úradov z 18 krajín sveta, pričom Kancelária verejného ochrancu práv bola reprezentovaná piatimi právnymi expertmi. Predmetom školenia bolo predstavenie špecifickej metódy, tzv. systematického preskúmavania podnetov, ktorej autorom je ontárijský ombudsman. Výhodou systematického preskúmavania je, že sa týka väčšieho počtu podávateľov podnetov, ktorí namietajú nesprávne, nevhodne alebo neefektívne fungujúci systém, resp. politiku orgánu. Pre efektívne použitie tejto metódy je preskúmavanie vykonávané špeciálnym tímom pracovníkov. Výsledkom úspešného systematického preskúmavania je zefektívnenie činnosti a odbúranie byrokracie v prešetrovanom orgáne, zvýšenie povedomia verejnosti a kreditu ombudsmanského úradu. V rámci školenia bola zdôrazňovaná dôležitosť prezentácie výsledkov činnosti ombudsmana aj prostredníctvom vznikajúcich sociálnych médií, ako sú napr. facebook, youtube, twitter a pod.
Zobraziť všetky