Zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv na krste publikácií v rámci kampane Rady Európy Budovania Európy pre deti a s deťmi

12.12.2007

Dňa 12. decembra 2007 sa zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnili krstu dvoch publikácií, vydaných ako súčasť kampane Rady Európy Budovanie Európy pre deti a s deťmi pod názvom "Rodina, dieťa, násilie" a "Ochrana detí pred telesnými trestami".  Krst sa uskutočnil  v priestoroch Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave.
Zobraziť všetky