Zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv na konferencii Dieťa v ohrození XVI.: Hranice bez ohrozenia - ohrozenie bez hraníc

13.12.2007

V dňoch 13. - 14. decembra 2007 sa konal 16. ročník z cyklu konferencií a seminárov Dieťa v ohrození.  Hlavným organizátorom konferencie pod názvom „Hranice bez ohrozenia - ohrozenie bez hraníc“ boli Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Bratislavská vysoká škola práva.  Jedným zo spoluorganizátorov bola aj Kancelária verejného ochrancu práv. Záštitu nad podujatím prevzala manželka prezidenta Slovenskej republiky pani Silvia Gašparovičová. Zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv sa vo svojich príspevkoch, prednesených na konferencii venovali praktickým poznatkom verejného ochrancu práv pri ochrane práv detí, trestnej zodpovednosti mladistvých, ako aj faktorom ovplyvňujúcim správanie sa detí a mládeže v súvislosti s ich trestnou činnosťou.
Zobraziť všetky