Zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv na celoslovenskom odbornom seminári s medzinárodnou účasťou "Uplatňovanie práv migrujúcich osôb, imigrantov a žiadateľov o azyl v SR"

15.05.2008

Dňa 12. mája 2008 sa zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnili celoslovenského odborného semináru s medzinárodnou účasťou "Uplatňovanie práv migrujúcich osôb, imigrantov a žiadateľov o azyl v SR".  Seminár, ktorého organizátormi boli Bratislavská vysoká škola práva, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Akadémia policajného zboru sa konal v priestoroch Bratislavskej vysokej školy práva.
Zobraziť všetky