Zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv na besede so žiakmi Základnej školy Hontianske Moravce

03.06.2010

Dňa 3. júna 2010 sa  zamestnankyne Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnili besedy so žiakmi Základnej školy Hontianske Moravce na tému „Práva detí a verejný ochranca práv“.  Prvá časť besedy bola venovaná prezentácii, v ktorej  bol  žiakom predstavený inštitút ombudsmana, jeho historické korene a vytvorenie inštitútu v Slovenskej republike pod názvom verejný ochranca práv. Podrobne bol predstavený projekt detských ombudsmanov a možnosť pre žiakov zapojiť sa doň. Druhá časť besedy bola venovaná otázkam žiakov.
Zobraziť všetky