Zástupcovia kancelárie na podujatí Veľvyslanectva Maďarskej republiky k právam detí

02.06.2011

Dňa 2. júna 2011 sa zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnili podujatia „Blue salon“, ktoré organizovalo Veľvyslanectvo Maďarskej republiky počas predsedníctva Maďarskej republiky v Rade EÚ k problematike práv detí v činnosti maďarského ombudsmana a slovenského ombudsmana. S príspevkom vystúpil maďarský ombudsman pre civilné práva pričom informoval o praktických otázkach ochrany práv detí vo svojej činnosti. Právnička Kancelárie verejného ochrancu práv vo svojom príspevku informovala o ochrane práv detí v činnosti verejného ochrancu práv v Slovenskej republike. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia zastupiteľstiev viacerých štátov v Slovenskej republike, ako aj zástupkyne Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a UNICEF-u.
Zobraziť všetky