Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na medzinárodnej konferencii k právam detí

29.09.2006

V dňoch 29. - 30. septembra 2006 sa zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnil medzinárodnej konferencie "Práca ombudsmana pre deti", ktorá sa uskutočnila v Aténach. Podujatie bolo organizované ruským ombudsmanom pre ľudské práva, gréckym ombudsmanom, zástupcom pre práva detí a splnomocnencom Rady Európy pre ľudské práva. Hlavným cieľom stretnutia ombudsmanov so všeobecnými kompetenciami ako aj špecializovaných ombudsmanov, ktorých kompetencie sa týkajú ochrany práv detí bola diskusia o možnostiach ako aj povinnostiach chrániť a presadzovať práva detí, ale aj ako zapojiť deti do tohto procesu.
Zobraziť všetky