Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na seminári Aktivisti a obhajcovia práv občanov so zdravotným postihnutím

16.05.2006

V dňoch 15. - 16. mája 2006 sa v hoteli Kyjev v Bratislave konal seminár Aktivisti a obhajcovia práv občanov so zdravotným postihnutím, zameraný na problematiku uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike. Organizátorom semináru bolo občianske združenie celoštátnych organizácií občanov so zdravotným postihnutím - Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Na seminári sa zúčastnil aj zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorý vo svojom príspevku priblížil účastníkom semináru postavenie verejného ochrancu práv v právnom systéme Slovenskej republiky a jeho pôsobenie pri ochrane práv a slobôd zdravotne postihnutých osôb.
Zobraziť všetky