Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na stretnutí pri príležitosti zahájenia činnosti Centra právnej pomoci

16.03.2006

Na základe pozvania riaditeľky Centra právnej pomoci sa zúčastnil zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. marca 2006 pri príležitosti zahájenia činnosti centra. Obsah stretnutia bol zameraný na podrobnejšie informovanie zúčastnených o predpokladoch a spôsoboch poskytovania právnej pomoci ľuďom v materiálnej núdzi, načrtnutie oblastí možnej budúcej spolupráce ako aj výmena informácií na medzisektorovej úrovni.
Zobraziť všetky