Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na konferencii Postavenie a práva poškodených/obetí v trestnom konaní

16.02.2006

V dňoch 15. - 16. februára 2006 sa v Omšení konala konferencia s medzinárodnou účasťou k problematike postavenia a práv poškodených/obetí v trestnom konaní, ktorej organizátormi boli Ministerstvo spravodlivosti SR, Justičná akadémia, Pomoc obetiam násilia, European Forum for Victim Services a Národná asociácia sudkýň Slovenska. V rámci prednesených príspevkov i následnej diskusie boli riešené otázky postavenia a práv poškodených v rekodifikovanom Trestnom poriadku, niektoré ústavné aspekty ochrany poškodených v trestnom konaní, alternatívne spôsoby ukončenia trestného konania, odškodňovanie osôb poškodených násilnými trestnými činmi. Účastníci konferencie sa venovali i službám pre obete trestných činov, aktivitám štátnych orgánov i mimovládnych organizácií v uvedenej oblasti.

Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv vystúpil s príspevkom na tému Ochrana práv obetí v trestnom konaní vo vzťahu k pôsobnosti verejného ochrancu práv, ktorý uvádzame v prílohe.
Zobraziť všetky