Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na medzinárodnej konferencii Vzájomné pôsobenie inštitútu ombudsmana, orgánov justície a exekutívy: skúsenosti a problémy v Uzbekistane

12.09.2007

V dňoch 11.-12. septembra 2007 sa delegátka Kancelárie verejného ochrancu práv Mgr. Janka Divincová zúčastnila v Taškente medzinárodnej konferencie Vzájomné pôsobenie inštitútu ombudsmana, orgánov justície a exekutívy: skúsenosti a problémy. Usporiadala ju tamojšia ombudsmanka, splnomocnenkyňa Oliy Majlis Republiky Uzbekistan pre ľudské práva, v spolupráci s Úradom projektového koordinátora OBSE v Uzbekistane.

Na medzinárodnej konferencii rezonoval záujem o pokračujúcu reformu súdnictva v Uzbekistane, ktorá by mala s účinnosťou od l. januára 2008 priniesť jeho väčšiu nezávislosť a liberalizáciu, osobitne vo vzťahu k zavedeniu dvoch nových trestnoprávnych inštitútov – zásady habeas corpus (prenesenie rozhodovacích právomocí vo veciach obmedzenia osobnej slobody z prokuratúry na súd) a zrušenia trestu smrti a jeho nahradenia trestom odňatia slobody na doživotie. Výrazne sa tiež prejavila snaha o  zapojenie občianskych združení do procesu demokratizácie spoločnosti, posilnenie postavenia jednotlivca a s tým súvisiaca potreba právnych garancií ochrany jeho základných práv.

Špecifikom inštitútu ombudsmana v Uzbekistane, splnomocnenca Oliy Majlis pre ľudské práva je systematické budovanie podpornej siete dohôd o spolupráci so štátnymi orgánmi, občianskymi združeniami a partnerskými ombudsmanskými inštitúciami v zahraničí. Spolupráca verejného ochrancu práv Pavla Kandráča s ombudsmankou v Uzbekistane Sayorou Sharafovnou Rashidovou je obdobne podporená Dohodou o spolupráci, ktorú obe strany uzavreli v máji 2005. Na základe spomínaného dokumentu je aktuálne najmä sprostredkovanie praktických skúseností verejného ochrancu práv v oblasti ochrany práv osôb obmedzených na osobnej slobode.

Na konferencii predstavili aj publikáciu „Ombudsmani sveta“ v uzbeckom jazyku (v nadväznosti na ruskú jazykovú mutáciu knihy predstavenú v roku 2006), do ktorej prispel aj verejný ochranca práv Pavel Kandráč.

Zobraziť všetky