Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na odbornom seminári k problematike diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie

19.04.2007

Dňa 19. apríla 2007 sa zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnil odborného semináru "Inakosť a diskriminácia", ktorý je súčasťou celoročného projektu SME TU - dni inakosti, ktorý organizovala Iniciatíva Inakosť. Cieľom semináru bolo vytvorenie priestoru pre odbornú diskusiu o príčinách, formách a dôsledkoch diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie, ako aj hľadanie opatrení smerujúcich k eliminácii tohto javu.
Zobraziť všetky