Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na medzinárodnej konferencii Ombudsman v multikulturálnych spoločnostiach, Novi Sad

22.10.2005

V dňoch 19. - 22. októbra 2005 sa na pozvanie ombudsmana autonómnej oblasti Vojvodina, Srbsko a Čierna Hora zúčastnil zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na medzinárodnej konferencii "Ombudsman v multikulturálnych spoločnostiach". Účastníci konferencie, rozdelenej do troch témetických okruhov sa venovali najmä medzinárodným štandardom a národnej legislatíve postavenia ombudsmanov, úlohe ombudsmana pri potláčaní nacionalizmu a xenofóbie ako aj úlohe ombudsmana pri vzdelávaní a zvyšovaní právneho vedomia. Zástupca ombudsmanskej inštitúcie Slovenskej republiky v rámci uvedenej konferencie vystúpil v mene verejného ochrancu práv s príspevkom, ktorý uvádzame v prílohe a súčasne boli distribuované materiály o postavení verejného ochrancu práv v Slovenskej republike i o poznatkoch z jeho doterajšej činnosti v oblasti ochrany základných práv a slobôd.
Zobraziť všetky