Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na záverečnej konferencii kampane Každý iný – všetci rovní“

16.02.2008

V dňoch 15. – 16. februára 2008 sa konala záverečná konferencia ku kampani „Každý iný – všetci rovní“, na ktorej sa zúčastnil aj zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv. Cieľom konferencie, ktorá bola vyústením aktivít európskej mládežníckej kampane za rozmanitosť, ľudské práva a participáciu, prebiehajúcej v krajinách Rady Európy v rokoch 2007 – 2008, bolo zhodnotiť aktivity slovenskej časti kampane, ale aj napomôcť pri nadviazaní spolupráce jednotlivých subjektov a prezentácia efektívnych nástrojov na búranie predsudkov a stereotypov. Záverečná konferencia sa konala v hoteli Medium v Bratislave.
Zobraziť všetky