Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na stretnutí styčných úradníkov vo vzťahu ku Komisárovi Rady Európy pre ľudské práva v Štrasburgu

06.11.2007

V dňoch 6. - 7. novembra 2007 sa v Štrasburgu uskutočnilo prvé stretnutie styčných úradníkov tzv. „Focal points“, ktorého cieľom bolo vytvorenie siete stálych korešpondentov medzi úradom Komisára Rady Európy pre ľudské práva a národnými inštitúciami ochrany ľudských práv, resp. ombudsmanov. Účelom stretnutia, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv, bolo vytvorenie podmienok a formulácia obsahu technickej spolupráce ako aj spôsob plánovanej výmeny informácií v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd.
Zobraziť všetky