Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na stretnutí styčných úradníkov Európskeho ombudsmana

01.06.2008

V dňoch 1.- 3. júna 2008 sa zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnil pravidelného stretnutia styčných úradníkov siete Európskeho ombudsmana. Cieľom siete, založenej v septembri 1996 z iniciatívy prvého Európskeho ombudsmana Jacoba Södermana, je podpora voľnej a neformálnej výmeny informácií a skúseností v oblasti implementácie európskeho práva medzi jednotlivými ombudsmanskými inštitúciami, ktorú sprostredkúvajú styční úraníci. Okrem neustále prebiehajúcej vzájomnej komunikácie sa styční úradníci v pravidelných dvojročných intervaloch stretávajú na pôde úradu Európskeho ombudsmana. Témami tohtoročného seminára bola sloboda vyjadrovania vo svetle Charty základných práv Európskej únie, právo na prístup k dokumentom a informáciám v kontexte aktuálnych aktivít rady Európy a Komisie Európskej únie, riešenie podnetov a proaktívne aktivity úradov ombudsmanov – podpora dobrej správy a prostriedky efektívnej komunikácie ombudsmanských úradov.
Zobraziť všetky