Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na slávnostnom koncerte „Dar lásky starším“ pri príležitosti Medzinárodného dňa starších

01.10.2009

Vo štvrtok 1. októbra 2009 sa zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnil  slávnostného koncertu „Dar lásky starším“, ktorý sa  konal pri príležitosti Medzinárodného dňa starších.  V mene verejného ochrancu práv prevzal od organizátora aj ďakovný list za významný prínos pre krajší život starších v ich jeseni života na Slovensku, za šírenie informácií a zvyšovanie povedomia spoločnosti o problémoch starších. Podujatie, realizované organizáciou Fórum pre pomoc starším sa konalo v koncertnej sále Klarisky v Bratislave.
Zobraziť všetky