Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na šiestom seminári národných ombudsmanov členských a kandidátskych krajín Európskej únie v Štrasburgu

14.10.2007

V dňoch 14. až 16. októbra 2007 sa konal v Štrasburgu v poradí už šiesty seminár národných ombudsmanov členských a kandidátskych krajín Európskej únie. Podujatie, ktoré v pravidelných dvojročných intervaloch organizuje úrad Európskeho ombudsmana vždy v spolupráci s niektorým národným ombudsmanom členského štátu Európskej únie, slúži nielen na vzájomnú výmenu skúseností, ale je aj expertným diskusným fórom o problémoch, ktoré presahujú národnú úroveň a nadobúdajú európsky rozmer.

Témou šiesteho seminára, na organizácii ktorého sa podieľal francúzsky ombudsman Jean-Paul Delevoy, bolo „Prehodnotenie dobrej administratívy v Európskej únii - Rethinking good administration in the EU“.

Účastníci  prijali Vyhlásenie,  ktoré má oboznámiť občanov starého kontinentu s prácou národných ombudsmanov v kontexte aplikácie európskeho práva. Cieľom je predstaviť širokej verejnosti aj sieť európskych ombudsmanov (European Ombudsmen Network), v rámci ktorej národní a regionálni ombudsmani aktívne spolupracujú pri riešení individuálnych prípadov, ako aj pri výmene poznatkov v oblasti ochrany ľudských práv. Text Vyhlásenia siete európskych ombudsmanov bude zverejnený po autorizácii jeho prekladu vo všetkých oficiálnych jazykoch Európskej únie.
Zobraziť všetky